pågående synonym

     


inn et ord


liste over synonymer for ordet pågående

 


 
synonym ordbok -